• کسب جایزه نخست و منتخب جشنواری استانی البرز (1398)
    • در سالن سمندریان دانشکده هنرهای زیبا (1398)
  • برنده جایزه، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر زن، طراحی صحنه هیئت داوران و ….در جشنواره نهال دانشجویی (1398)
  • برنده چندین جایزه بین المللی (1400)
  • برنده جایزه جشنواره 60SIFF Official Selection laurel leaves و منتخب جشنواره autonomotormenthek (1400)
  • در پروژه کارگردانی دانشکده هنرهای زیبا و اجرا در سالن سمندریان (1401)