سحر حسینی

لیسانس مجسمه سازی از دانشکاه هنر تهران، سابقه‌ی سه سال تدریس در کارگاه‌های کنکور عملی، سابقه‌ی پمج سال کار در زمینه‌ی نقاشی در کارگاه‌های آزاد

محمد سلیمیان

دانش‌آموخته‌ی طراحی صنعتی دانشگاه تهران، استاد طراحی صنعتی دانشگاه تهران هنرهای زیبا، مدرس آزمون عملی کارشناسی و ارشد از سال 96

سجاد موسوی

کارگردانی و ایفای نقش در نمایش مانوری برای چند ذهن خاکستری

ساناز نامدار

کارشناس عکاسی دانشگاه هنر تهران، کارشناس ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه هنر تهران

ایمان پروین

لیسانس عکاسی دانشگاه هنر تهران، مدرس دوره‌های تخصصی عکاسی