طراحی صنعتی

طرح درس جلسه 1: خطوط در اسکچینگ جلسه 2: مبحث پرسپکتیو جلسه 3: روش های خلق فرم از طذیق برش…

از 2,800,000 تومان

عروسکی

طرح درس هفته 1-3: معرفی به تئاتر عروسکی تاریخچه و انواع تئاتر عروسکی تکنیک‌های پایه تئاتر عروسکی و کنترل عروسک‌ها…

از 1,800,000 تومان

عکاسی

طرح درس عکاسی و ماهیت تصویر: پرسش و پاسخ [یک جلسه] علم عکاسی: نور و نوردهی [یک جلسه] علم عکاسی:…

1,500,000 تومان