مشاورهٔ عمومی

برگزاری جلسه‌ی مشاوره به صورت ویدیویی برنامه‌ی هفتگی متناسب با ویژگی‌های هنرآموز تصحیح روش درس‌خوانی رفع اشکال در دروس در…

6,200,000 تومان