وبینار خلاقیت تصویری

خلاقیت تصویری در کنار درک عمومی هنر از تاثیرگذارترین درس‌ها در کارنامه‌ی نهایی است. این درس ضریب پنهان دارد و…

3,750,000 تومان