وبینار ترسیم فنی

ترسیم فنی سوّمین درس در دفترچه کنکور هنر است. با توجه به جدول ضرایب در رشته‌های هنری دانشگاه این درس…

1,250,000 تومان