بسته‌های مشاوره‌ی تحصیلی کنکور هنر ۱۴۰۱-۱۴۰۰

  • اگر یکی از بسته‌های مشاوره را انتخاب کنید، می‌بایست در آزمون‌ها هم شرکت نمائید تا مشاور شما بتواند روند درسی شما را به طور دقیق زیر نظر داشته باشد.
  • هر کدام از بسته‌های مشاوره را که انتخاب کنید، پیش از هر کنکور آزمایشی جلساتی منظّم به طور رایگان برای مشاوره به صورت جمعی خواهید داشت.
  • اگر یکی از بسته‌های مشاوره‌ی اختصاصی یا عمومی را انتخاب کنید می‌توانید هزینه آن را به صورت قسطی نیز پرداخت نمائید. در این حالت می‌توانید بخشی از هزینه را در ابتدا و مابقی آن را در چهار نوبت بپردازید. برای اطلاع بیشتر از نحوه‌ی پرداخت قسطی با کارنامه‌کتاب تماس حاصل نمائید.