وبینارهای آموزشی کنکور هنر ۱۴۰۱

  • اگر در همه‌ی وبینارهای تخصّصی (۷ درس) ثبت‌نام کنید از ٪ ۱۰ تخفیف بهره‌مند خواهید شد.
  • اگر در همه‌ی وبینارهای کارنامه‌کتاب (هفت درس تخصّصی و چهار درس عمومی) ثبت‌نام کنید، می‌توانید از ٪ ۱۵ تخفیف ویژه بهره‌مند شوید.
  • می‌توانید هزینه وبینار(ها) را به صورت قسطی نیز پرداخت نمائید، در این حالت هنرآموز بخشی از هزینه را در ابتدا و مابقی آن را در چهار نوبت خواهد پرداخت. برای اطلاع بیشتر از پرداخت قسطی بر روی نام وبینار مربوطه کلیک کنید.