Asset 2
Asset 7
Asset 3
Asset 6
Asset 4
Asset 5
Asset 5
Asset 5
Asset 12
Asset 9
Asset 4
Asset 5
Asset 11
Asset 10
تغییر زمان کنکور عملی هنر
منبع: سایت سازمان سنجش
01
Asset 1
Asset 2

مدرسهٔ کا، مدرسهٔ آنلاین تخصصی کنکور هنر است که با گرد هم آوردن بهترین و باتجربه‌ترین اساتید و مشاوران کنکور هنر، فعالیت خود را آغاز کرده. مدرسهٔ کا در تلاش است تا با برگزاری کلاس‌ها به صورت آنلاین، این امکان را در اختیار تمام هنر‌آموزها در همهٔ شهرهای ایران قرار بدهد تا بدین‌ترتیب همه بتوانند از بهترین امکانات آموزشی برخوردار شوند.

هنر‌آموزان در مدرسهٔ کا، امکان استفاده از آزمون‌های کلاسی و ماهانهٔ آنلاین، یادگیری از اساتید بنام کشوری، مشاورهٔ ویدیویی با باتجربه‌ترین مشاورها، جلسات گروهی تحلیل آزمون، جلسات گروهی روانشناسی، کلاس‌های آفلاین و پشتیبانی فعال را دارند. هر هنر‌آموز در مدرسهٔ کا، حساب کاربری اختصاصی خود را دارد که در آن کلاس‌های آفلاین، آزمون‌های کلاسی و کارنامه‌های آزمون‌های گذشته را در اختیار دارد. 

هدف نهایی مدرسهٔ کا، تبدیل سال سخت و حیاتی کنکور، به سالی پر از آرامش و تجربه‌های خوشایند و خاطره‌های به‌یاد‌ماندنی برای همهٔ هنر‌آموزان است. به امید سپری کردن سالی پر از یادگیری، بدون مرز.

Asset 13
Asset 31
Asset 30
Asset 19
Asset 19
Asset 1
Asset 2
Asset 3
Asset 5
Asset 4
Asset 3
Asset 3
Asset 11
مدرسه ی کا مرکز تخصصی کنکور هنر | یادگیری در هر مکان بدون مرز

مدرسهٔ کا، مدرسهٔ آنلاین تخصصی کنکور هنر است که با گرد هم آوردن بهترین و باتجربه‌ترین اساتید و مشاوران کنکور هنر، فعالیت خود را آغاز کرده. مدرسهٔ کا در تلاش است تا با برگزاری کلاس‌ها به صورت آنلاین، این امکان را در اختیار تمام هنر‌آموزها در همهٔ شهرهای ایران قرار بدهد تا بدین‌ترتیب همه بتوانند از بهترین امکانات آموزشی برخوردار شوند.

هنر‌آموزان در مدرسهٔ کا، امکان استفاده از آزمون‌های کلاسی و ماهانهٔ آنلاین، یادگیری از اساتید بنام کشوری، مشاورهٔ ویدیویی با باتجربه‌ترین مشاورها، جلسات گروهی تحلیل آزمون، جلسات گروهی روانشناسی، کلاس‌های آفلاین و پشتیبانی فعال را دارند. هر هنر‌آموز در مدرسهٔ کا، حساب کاربری اختصاصی خود را دارد که در آن کلاس‌های آفلاین، آزمون‌های کلاسی و کارنامه‌های آزمون‌های گذشته را در اختیار دارد. 

هدف نهایی مدرسهٔ کا، تبدیل سال سخت و حیاتی کنکور، به سالی پر از آرامش و تجربه‌های خوشایند و خاطره‌های به‌یاد‌ماندنی برای همهٔ هنر‌آموزان است. به امید سپری کردن سالی پر از یادگیری، بدون مرز.