دوره سلفژ

با پایان دوره، دوره‌ی جدید نیاز به ثبت نام مجدد دارد و پایان دوره به منزله‌ی پایان مطالب مورد نیاز کلاس نمی‌باشد.

800,000 تومان

دوره هارمونی

با پایان دوره، دوره‌ی جدید نیاز به ثبت نام مجدد دارد و پایان دوره به منزله‌ی پایان مطالب مورد نیاز کلاس نمی‌باشد.

1,500,000 تومان
4%
تخفیف

وبینارهای اختصاصی کنکور هنر

مجموعه کامل وبیینارهای تخصصی کنکور هنر که شامل هفت درس تخصصی می‌باشد: درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک…

16,000,000 تومان