ادبیات نمایشی

طرح درس جلسه 1: تاریخ تئاتر (یونان، روم) جلسه 2: تاریخ تئاتر ( قرون وسطی، رنسانس، شکسپیر) جلسه 3: تاریخ…

3,500,000 تومان

بازیگری و کارگردانی

طرح درس 10 جلسه مبتنی بر ارائه تمرینات مقدماتی و آمادگی بازیگری بداهه پردازی با تمرکز بر برنقسه راه آنی…

3,500,000 تومان

دوره سلفژ

با پایان دوره، دوره‌ی جدید نیاز به ثبت نام مجدد دارد و پایان دوره به منزله‌ی پایان مطالب مورد نیاز کلاس نمی‌باشد.

800,000 تومان

دوره هارمونی

با پایان دوره، دوره‌ی جدید نیاز به ثبت نام مجدد دارد و پایان دوره به منزله‌ی پایان مطالب مورد نیاز کلاس نمی‌باشد.

1,500,000 تومان

سینما

طرح درس جلسه 1: تاریخ سینما و مباحث تکنیکی جلسه 2: مباحث تکنیکی جلسه 3: تمرین کلاسی جلسه 4: بررسی…

3,500,000 تومان

طراحی

طرح درس هفته اول: تمرین خط توضیح پرسپکتیو یک نقطه و دو نقطه اشیا و فضای داخلی هفته دوم: فضای…

5,000,000 تومان

طراحی صحنه

طرح درس هفته اول و دوم: مبانی پرسپکتیو هفته سوم و چهارم: اسکیس صحنه هفته پنجم تا هفتم: مبانی اولیه…

3,500,000 تومان

طراحی صنعتی

طرح درس جلسه 1: خطوط در اسکچینگ جلسه 2: مبحث پرسپکتیو جلسه 3: روش های خلق فرم از طذیق برش…

4,500,000 تومان