رشته های هنری و ضرایب درس‌های کنکور هنر

رشته‌ های کنکور هنر در پنج زیرگروه تقسیم می‌شوند که در هر کدام از آنها، بعضی از درس‌ها ضریب‌دار هستند و بعضی دیگر دارای ضریب یک.

در ادامه زیرگروه‌های پنج‌گانه، ضرایب درس‌ها و رشته‌های مرتبط با آنها را مشاهده می‌کنید.

رشته‌های زیرگروه ۱

ارتباط تصویری / تلویزیون و هنرهای دیجیتال
صنایع دستی / فرش / کتابت و نگارگری
چاپ / طراحی پارچه / طراحی لباس / طراحی صحنه
عکاسی / مجسمه‌سازی / نقاشی

درک عمومی هنر
ضریب ۴
خلاقیت تصویری
ضریب ۴
درک عمومی ریاضی و فیزیک
ضریب ۱
ترسیم فنی
ضریب ۱
خلاقیت نمایشی
ضریب ۱
خلاقیت موسیقی
ضریب ۱
خواص مواد
ضریب ۱

رشته‌های زیرگروه 2

طراحی صنعتی باستان‌شناسی مرمت بناهای تاریخی / مرمت و احیای بناهای تاریخی هنر اسلامی
درک عمومی هنر ضریب ۳
خلاقیت تصویری ضریب ۴
درک عمومی ریاضی و فیزیک ضریب ۳
ترسیم فنی ضریب ۲
خلاقیت نمایشی ضریب ۱
خلاقیت موسیقی ضریب ۱
خواص مواد ضریب ۱

رشته‌های زیرگروه 3

مرمت آثار تاريخی
موزه
درک عمومی هنر
ضریب ۳
خلاقیت تصویری
ضریب ۲
درک عمومی ریاضی و فیزیک
ضریب ۱
ترسیم فنی
ضریب ۲
خلاقیت نمایشی
ضریب ۱
خلاقیت موسیقی
ضریب ۱
خواص مواد
ضریب ۱

رشته‌های زیرگروه 4

ادبيات نمايشی
بازيگری ـ کارگردانی / سينما
كارگردانی تلويزيون
نمايش عروسكی
درک عمومی هنر
ضریب ۳
خلاقیت تصویری
ضریب ۲
درک عمومی ریاضی و فیزیک
ضریب ۱
ترسیم فنی
ضریب ۱
خلاقیت نمایشی ضریب ۴
خلاقیت موسیقی ضریب ۱
خواص مواد ضریب ۱

رشته‌های زیرگروه 5

آهنگسازی
موسيقی نظامی
نوازندگی موسيقی ايرانی
نوازندگی موسيقی جهانی
درک عمومی هنر ضریب ۳
خلاقیت تصویری ضریب ۱
درک عمومی ریاضی و فیزیک ضریب ۱
ترسیم فنی ضریب ۱

خلاقیت نمایشی
ضریب ۱
خلاقیت موسیقی
ضریب ۴
خواص مواد
ضریب ۱